شهرام قائدی با انتشار عکس زیر نوشت:

هیچ تلاشی بی نتیجه نمی ماند،،،دست بوس استاد نازنینم وحید اکبر زاده و خانواده ی صبورم ،خدایا شکرت

ww3dpgoblhm3szm5cfm2