کلمات مهم زبان انگلیسی که خیلی به درد میخورن
کد خبر: ۳۱۷۳۴۳
تاریخ انتشار: 2024 June 28    -    ۰۸ تير ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۱

کلمات مهم زبان انگلیسی که خیلی به درد میخورن

ضرورت یادگیری زبان انگلیسی در جهان مدرن امروزی، بسیاری از ما را بر این داشته تا جزو مشتریان دوره‌های آموزشی زبان، از پکیج‌های آموزشی گرفته تا ویدئو‌های مکالمه محور و .. باشیم. از این رو دانستن هر ۱ کلمه ما را یک قدم در این مسیر جلوتر می‌برد پس همراه ما باشید تا در این بخش، با کمک لیستی از کلمات کاربردی که در ادامه برایتان چیده شده اند.

کلمات مهم زبان انگلیسی که خیلی به درد میخورن (نمناک)«تابناک با تو» - این کلمات در زبان انگلیسی بسیار رایج هستند و در اکثر مکالمات و نوشته‌ها به کار می‌روند. یادگیری این کلمات برای شروع یادگیری زبان انگلیسی بسیار ضروری است.

یادگیری چندین کلمه مهم در زبان انگلیسی

ضرورت یادگیری زبان انگلیسی در جهان مدرن امروزی، بسیاری از ما را بر این داشته تا جزو مشتریان دوره‌های آموزشی زبان، از پکیج‌های آموزشی گرفته تا ویدئو‌های مکالمه محور و .. باشیم. از این رو دانستن هر ۱ کلمه ما را یک قدم در این مسیر جلوتر می‌برد پس همراه ما باشید تا در این بخش، با کمک لیستی از کلمات کاربردی که در ادامه برایتان چیده شده اند، سطح اطلاعات خود در این زمینه را بالا ببرید.

۱. account حساب
۲. act عمل
۴. adjustment تنظیم، اصلاح
۵. advertisement تبلیغات
۶. agreement توافق
۷. air هوا
۸. amount مقدار
۹. amusement تفریح
۱۱. answer پاسخ
۱۲. apparatus آپارات، اسباب
۱۳. approval تصدیق، موافقت، اجازه
۱۴. argument بحث
۱۵. art هنر
۱۶. attack حمله
۱۷. attempt تلاش
۱۸. attention توجه
۱۹. attraction جاذبه، کشش
۲۰. authority اقتدار
۲۱. back پشت، برگشت
۲۲. balance تعادل
۲۳. base پایه
۲۴. behavior رفتار
۲۵. belief، اعتقاد، باور، ایمان
۲۶. birth تولد
۲۷. bit بیت، ذره
۲۸. bite نیش
۲۹. blow دمیدن، وزیدن
۳۰. breath نفس
۳۱. building ساختن
۳۲. burn سوزاندن
۳۳. burst پشت سر هم، رگباری
۳۴. business تجارت، کسب و کار
۳۵. canvas بوم
۳۶. care مراقبت
۳۷. cause علت
۳۸.chalk گچ
۳۹. chance شانس
۴۰. change تغییر دادن
۴۱. cloth پارچه
۴۲. coal ذعال سنگ
۴۳. color رنگ
۴۴. comfort راحتی
۴۵. committee کمیته
۴۶. company شرکت
۴۷. comparison مقایسه
۴۸. competition رقابت
۴۹. condition شرط
۵۰. connection ارتباط، اتصال
۵۱. control کنترل کردن
۵۲. cook آشپز، پختن
۵۳. copper مس یا ترکیبات مسی
۵۴. copy نمونه، کپی
۵۵. copy نمونه، کپی
۵۶. cough سرفه
۵۷. country کشور
۵۸. cover روکش
۵۹. crack شکستگی، بریدگی، ترک
۶۰. credit اعتبار، اعتباری
۶۱. crime جرم
۶۲. crush فشرده، له شده
۶۳. cry گریه
۶۴. current جریان
۶۵. curve خط منحنی، کج
۶۶. damage آسیب
۶۷. danger خطرناک
۶۸. day روز
۶۹. death مرگ
۷۰. debt بدهی، وام، قرض
۷۱. decision نتیجه، تصمیم
۷۲. degree رتبه، پایه
۷۳. design طرح
۷۴. desire میل، خواستن، شهوت
۷۵. destruction خرابی، ویرانی، تخریب
۷۶. details جزئیات
۷۷. development رشد و توسعه
۷۸. digestion هضم
۷۹. direction دستورالعمل، مسیر، راه
۸۰.discovery کشف، اکتشاف
۸۱. discussion بحث، مذاکره
۸۲. disease ناخوشی، مرض
۸۳. disgust نفرت، انزجار
۸۴. distance مسافت، فاصله
۸۵. distribution پخش، توزیع
۸۶. division اتحادیه
۸۷. doubt دودلی، شک، تردید
۸۸. driving رانندگی
۸۹. dust گرد و غبار، ذره
۹۰. earth کره زمین، سطح زمین
۹۱. edge کنار، نبش، کناره
۹۲. education تحصیلات، تعلیم و تربیت
۹۳. effect تاثیر
۹۴. end پایان، خاتمه
۹۵. error اشتباه، غلط
۹۶. event رخداد
۹۷. example مثال
۹۸. exchange معاوضه
۹۹. existence هستی، موجودیت، زندگی
۱۰۰. expansion افزایش، گسترش، توسعه
۱۰۱. experience تجربه
۱۰۲. expert کارشناس، ماهر
۱۰۳. fact واقعیت، حقیقت
۱۰۴. fall سقوط
۱۰۵. fear ترس
۱۰۶. feeling حس، احساس
۱۰۷. fiction تصور، خیال
۱۰۸. field زمین بازی، رشته، زمینه
۱۰۹. fight مسیر پرواز، هواپیما
۱۱۰. fire آتش
۱۱۱. flame شمع
۱۱۲. flight هواپیما، مسیر پرواز
۱۱۳. flower گل
۱۱۴. fold چند لایه، تا زدن
۱۱۵. force زور، اجبار
۱۱۶. form شکل، قالب
۱۱۷. friend دوست
۱۱۸. front جلو
۱۱۹. gold طلا، طلایی
۱۲۰. government دولت
۱۲۱. grain بافت
۱۲۲. grass چمن، علف
۱۲۳. grip برش، بریدگی
۱۲۴. group گروه
۱۲۵. growth رشد و نمو
۱۲۶. guide راهبر، راهنما
۱۲۷. harbor پناهگاه
۱۲۸. harmony توازن
۱۲۹. hate کینه، تنفر، نفرت
۱۳۰. hearing شنوایی
۱۳۱. heat حرارت، ذوب و گاهی به معنای خشم
۱۳۲. help کمک
۱۳۳. history تاریخ
۱۳۴. hole سوراخ
۱۳۵. mark نشان.

کلمات مهم زبان انگلیسی که خیلی به درد میخورن (نمناک)

۱۳۶. market محل داد و ستد، مرکز تجارت
۱۳۷. mass توده
۱۳۸. meal وعده‌ی غذایی
۱۳۹. measure سنجش،
۱۴۰. meeting جلسه، نشست، انجمن
۱۴۱. memory حافظه
۱۴۲. metal فلز، ماده مذاب
۱۴۳. middle میان، مرکز میانی
۱۴۴. mind ذهن
۱۴۵. mine منبع، مال من
۱۴۶. minute دقیقه
۱۴۷. mist ابهام، غبار، تاری چشم
۱۴۸. money پول
۱۴۹. month ماه
۱۵۰. morning صبح
۱۵۱. motion تکان، جنبش، حرکت
۱۵۲. mountain کوه
۱۵۳. move حرکت، انتقال
۱۵۴. music موسیقی
۱۵۵. name نام
۱۵۶. nation ملت، قوم، طایفه
۱۵۷. need نیاز، لازم
۱۵۸. news اخبار
۱۵۹. night شب
۱۶۰. noise شلوغ، سر و صدا
۱۶۱. note نت موسیقی، یادداشت
۱۶۲. number رقم، شماره
۱۶۳. observation مشاهده
۱۶۴. offer عرضه، پیشنهاد
۱۶۵. operation اداره، عملیات
۱۶۶. opinion نظر، عقیده، رای
۱۶۷. order دستور، سفارش
۱۶۸. organization سازماندهی شده
۱۶۹.ornament زینت، آرایش، تزئین
۱۷۰. owner مالک
۱۷۱. page صفحه
۱۷۲. pain درد، رنج، زحمت
۱۷۳. paint نقاشی، رنگ
۱۷۴. paper کاغذ
۱۷۵. part بخش
۱۷۶. paste سر هم، وصله
۱۷۷. payment پرداخت، وجه
۱۷۸. peace صلح
۱۷۹. person شخص
۱۸۰. place جا، مکان
۱۸۱. plant گیاه، کاشت
۱۸۲. play نواختن ساز، شرکت در مسابقات ورزشی
۱۸۳. pleasure کیف، خوشی، خوشایند
۱۸۴. point نقطه، محل، مرکز
۱۸۵. poison سم
۱۸۶. polish جلا، صیقل
۱۸۷. porter حمال، حامل
۱۸۸. position حالت، موقعیت، وضعیت
۱۸۹. powder پودر
۱۹۰. power قدرت، توان، برق
۱۹۱. price نرخ، ارزش، قیمت
۱۹۲. print چاپ، منتشر
۱۹۳. process پردازش
۱۹۴. produce تولید، محصول
۱۹۵. profit نفع، مزیت، برتری
۱۹۶. property دارایی، مال
۱۹۷. prose سخن، نثر
۱۹۸. protest اعتراض
۱۹۹. pull کشش، کشیدن
۲۰۰. punishment تنبیه
۲۰۱. purpose منظور، هدف، مقصود
۲۰۲. push ضربه
۲۰۳. quality کیفیت
۲۰۴. question سوال
۲۰۵. rain باران
۲۰۶. range ناحیه
۲۰۷. rate اندازه، نسبت
۲۰۸. ray شعاع، پرتو
۲۰۹. reaction واکنش
۲۱۰. reading قرائت
۲۱۱. reason دلیل
۲۱۲. record ضبط
۲۱۳. regret نادم، پشیمان
۲۱۴. relation وابستگی، عاطفه
۲۱۵. religion مذهب
۲۱۶. representative بیانگر، نمایشگر
۲۱۷. request تقاضا، درخواست
۲۱۸. respect احترام
۲۱۹. rest استراحت
۲۲۰. reward هدیه، پاداش
۲۲۱. rhythm موزون، میزان، سجع
۲۲۲. river رودخانه
۲۲۳. road جاده
۲۲۴. roll فهرست، نقش
۲۲۵. room اتاق
۲۲۶. rub مالش، سایش
۲۲۷. rule قاعده، دستور
۲۲۸. run دویدن
۲۲۹. sand شن
۲۳۰. scale خط کش، مقیاس
۲۳۱. science علم، دانش
۲۳۲. sea دریا
۲۳۳. seat جا
۲۳۴. secretary منشی
۲۳۵. selection انتخاب، گزینش
۲۳۶. self خویش، نفس خود
۲۳۷. sense درک، هوش، شعور
۲۳۸. servant نوکر، خدمتکار
۲۳۹. sex جنسیت
۲۴۰. shade سایه، سایبان
۲۴۱. shake نوسان، لرزش
۲۴۲.shame شرم، خجالت
۲۴۳. shock شوک
۲۴۴. side جهت، پلو، کناره، طرف
۲۴۵.sign نشانه، علامت
۲۴۶. silk ابریشم
۲۴۷. silver نقره
۲۴۸. size اندازه
۲۴۹. sky آسمان
۲۵۰. sleep خواب
۲۵۱. slip لغزش
۲۵۲. slope شیب منحنی، دامنه، شیب دار
۲۵۳. smash خرد شدگی، برخورد
۲۵۴. smell استشمام، بو
۲۵۵. smile لبخند
۲۵۶. smoke دود، مه غلیظ
۲۵۷. sneeze عطسه
۲۵۸. snow برف

کلمات مهم زبان انگلیسی که خیلی به درد میخورن (نمناک)

۲۵۹. soap صابون
۲۶۰. society جامعه
۲۶۱. song آواز، تصنیف
۲۶۲. sort نوع
۲۶۳. sound صدا
۲۶۴. space فاصله
۲۶۵. stage اسکان، سکو، درجه
۲۵۷. start شروع

 

۲۵۸. statement عبارت، صورتحساب
۲۵۹. steam بخار
۲۶۰. steel پولادین، محکم
۲۶۱. step گام، پله، مرحله
۲۶۲. stitch کوک، بخیه
۲۶۳. stone سنگ
۲۶۴. stop متوقف، قطع
۲۶۵. story داستان
۲۶۶. stretch کشش
۲۶۷. structure ساختار
۲۶۸. substance ماده
۲۶۹. suggestion پیشنهاد
۲۷۰. summer تابستان
۲۷۱. support حمایت
۲۷۲. surprise غافلگیری
۲۷۳. swim شنا
۲۷۴. system سیستم، طرز، روش
۲۷۵. talk صحبت
۲۷۶. taste مزه
۲۷۷. tax عوارض
۲۷۸. teaching تدریس
۲۷۹. tendency گرایش، تمایل
۲۸۰. test امتحان
۲۸۱. theory فرضیه علمی، اصول نظری
۲۸۲. thing چیز، شی
۲۸۳. thought گمان، اندیشه
۲۸۴. thunder تندر، رعد
۲۸۵. time وقت، زمان بندی
۲۸۶. tin حلبی، قلع
۲۸۷. top بالا
۲۸۸. touch لمس
۲۸۹. trade تجارت
۲۹۰. transport حمل و نقل
۲۹۱. trick خطوط، درجه بندی
۲۹۲. trouble عیب
۲۹۳. turn پیچ، دور، گردش
۲۹۴. twist چرخش بدن، تاب، نخ، ریسمان
۲۹۵. unit یکان، واحد، میزان
۲۹۶. use استفاده، کاربرد
۲۹۷. value ارزش
۲۹۸. verse شعر، نظم
۲۹۹. view منظره، چشم انداز
۳۰۰. voice صدا
۳۰۱. walk پیاده روی
۳۰۲. war جنگ
۳۰۳. wash شستشو
۳۰۴. waste هدر
۳۰۵. wave موج
۳۰۶. wax موم
۳۰۷. way راه
۳۰۸. weather آب و هوا
۳۰۹. week هفته
۳۱۰. weight وزن
۳۱۱. wind باد
۳۱۲. wine می
۳۱۳. winter زمستان
۳۱۴. wool پشم
۳۱۵. word کلمه
۳۱۶. work کار، شغل
۳۱۷. wound پیچ، جراحت
۳۱۸. writing نوشته، نویسندگی
۳۱۹. year سال

کلمات مهم زبان انگلیسی که خیلی به درد میخورن (نمناک)

۲۰۰ تا از اسامی خاص و پرکاربرد در زبان انگلیسی

۱. angle فرشته
۲. arch کمان، قوس
۳. arm بازو
۴. army ارتش، نیروی زمینی
۵. baby بچه
۶. bag کیف
۷. ball توپ
۸. band نوار زخم
۹. basin لگن، آبگیر
۱۰. basket سبد
۱۱. bath حمام، گرمابه
۱۲. bed رختخواب
۱۳. board تخته، صفحه
۱۴. boat قایق
۱۵. book کتاب
۱۶. boot بوت
۱۷. bottle بطری
۱۸. box جعبه
۱۹. boy پسر
۲۰. brake مانع، ترمز
۲۱. branch شاخه
۲۲. brick خشت، آجر
۲۳. bridge پل
۲۴. bucket منحنی
۲۵. bulb حباب
۲۶. button دکمه
۲۷. camera دوربین
۲۸. card کارت
۲۹. carriage باربری، کرایه
۳۰. cart ارابه، چرخ
۳۱. chain زنجیره
۳۲. chess شطرنج
۳۳. chin چانه
۳۴. church کلیسا
۳۵. circle دایره
۳۶. clock ساعت
۳۷. cloud ابر
۳۸. collar یقه، بست
۳۹. cup فنجان، جام
۴۰. curtain پرده
۴۱. cushion کوسن
۴۲. door در
۴۳. drain زهکشی
۴۴. drawer کشو
۴۵. drop فرود، قطع
۴۶. engine موتور
۴۷. face صورت
۴۸. farm مزرعه
۴۹. feather پرو بال
۵۰. flag پرچم
۵۱. floor زمین
۵۲. fly پرواز
۵۳. fowl مرغ، ماکیان
۵۴. frame کالبد، ساختار
۵۵. garden باغچه
۵۶. girl دختر
۵۷. glove دستکش
۵۸. goat بز
۵۹. gun تفنگ
۶۰. hook دام. تله. ضربه
۶۱. horn بوق،
۶۲. hospital بیمارستان
۶۳. house خانه
۶۴. island جزیره
۶۵. jewel جواهر
۶۶. kettle کتری
۶۷. knot غده
۶۸. leaf برگ
۶۹. library کتابخانه
۷۰. line خط
۷۱. lock قفل
۷۲. map نقشه
۷۳. match کبریت، مسابقه، حریف
۷۴. moon ماه
۷۵. mouth زبان

۷۶. hope امیدوار
۷۷. hour ساعت
۷۸. humor شوخ طبعی
۷۹. idea ایده
۸۰. impulse ضربه، تکان
۸۱. increase افزایش
۸۲. industry صنعت، پیشه و هنر
۸۳. insect حشره
۸۴. instrument ابزار، ادوات
۸۵. insurance حق بیمه، امتیاز
۸۶. interest علاقمند
۸۷. invention اختراع
۸۸. jelly ماده لزج
۸۹. join متصل، ملحق
۹۰. journey مسافرت
۹۱. judge قضاوت
۹۲. jump پرش
۹۳. kick ضربه با پا، لگد
۹۴. kiss بوسه
۹۵. knowledge دانش
۹۶. land زمین
۹۷. language زبان
۹۸. laugh خنده
۹۹. low کم، پست، خفیف
۱۰۰. lead هدایت، تقدم، سبقت
۱۰۱. learning یادگیری
۱۰۲. leather چرم
۱۰۳. letter نامه
۱۰۴. level سطح، تراز
۱۰۵. lift حمل
۱۰۶. light روشن، چراغ راهنمایی
۱۰۷. limit محدود
۱۰۸. linen کتان، پارچه نخی
۱۰۹. liquid مایع، چیز آبکی
۱۱۰. list لیست
۱۱۱. look دیدن
۱۱۲. loss هدر، تلف
۱۱۳. love عشق
۱۱۴. machine دستگاه
۱۱۵. man مرو
۱۱۶. manager مدیر، مباشر
۱۱۷. mark نشان، علامت
۱۱۸. nerve عصب
۱۱۹. net شبکه
۱۲۰. office دفتر
۱۲۱. orange نارنجی، پرتغال
۱۲۲. oven اجاق گاز
۱۲۳. parcel بخش، قسمت
۱۲۴. pen قلم
۱۲۵. pencil مداد
۱۲۶. picture عکس، تصویر
۱۲۷. pig خوک
۱۲۸. pin عدد شناسایی
۱۲۹.pipe نی، لوله حمل مواد نفتی
۱۳۰. plane سطح صاف
۱۳۱. plough گاو آهن
۱۳۲.pocket کیسه، پاکت
۱۳۳. prison زندان
۱۳۴. pump پمپ
۱۳۵. rail دست انداز، کمر کش درو پنجره
۱۳۶. receipt قبض رسید.. دریافت
۱۳۷. ring رینگ بوکس، انگشتر
۱۳۸. roof سقف
۱۳۹. root ریشه
۱۴۰. sail کشتیرانی، بادبان
۱۴۱. school مدرسه
۱۴۲. screw پیچ خوردگی
۱۴۳. shelf طبقه
۱۴۴. ship کشتی
۱۴۵. sponge اسفنج، لیف
۱۴۶. spring بهار
۱۴۷. square مساوی
۱۴۸. stamp مهر
۱۴۹. star ستاره
۱۵۰. station جایگاه
۱۵۱. stem میله، دسته، راه باریک
۱۵۲. stick چوب بازی
۱۵۳. stocking جوراب زنانه ساق بلند
۱۵۴. store مغازه بزرگ، انبار
۱۵۵. street کوچه
۱۵۶. sun خورشید
۱۵۷. table میز
۱۵۸. tail دم
۱۵۹. thread پیچ، مارپیچ
۱۶۰. ticket بلیت
۱۶۱. town شهر
۱۶۲. train قطار
۱۶۳. tree درخت
۱۶۴. wall دیوار
۱۶۵. whip شلاق، ضربت
۱۶۶. window پنجره
۱۶۷. wing بال

منبع: نمناک

آخرین اخبار