تعبیر اصلی خواب مار؛ در رنگ، شکل و موقعیت‌های مختلف
کد خبر: ۳۰۹۵۵۰
تاریخ انتشار: 2024 April 03    -    ۱۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۶
همه ما هر شب بخشی از زمان خواب خود را رویا و خواب می‌بینیم. خواب‌ها پر از نماد و معانی پنهان هستند و بیشتر آن‌ها دارای تعبیر‌های مختلفی هستند. خواب مار یکی از خواب‌هایی است که بسیاری از افراد می‌بینند، دیدن این خواب تعابیر مختلفی دارد که به رنگ، اندازه و... آن بستگی دارد. اگر به تازگی خواب مار دیده اید، با این بخش همراه شوید تا تعبیر آن را برایتان بگوییم.

تعبیر اصلی خواب مار؛ در رنگ، شکل و موقعیت‌های مختلف (نمناک)«تابناک با تو» -  اگر شماهم در خوابتان مار یا مار‌هایی دیدید و به دنبال تعبیر و دلیل دیدن این خواب هستید بزرگان دین برای شما دیدن مار در خواب را تعبیر کرده اند

تعبیر کامل خواب مار با جزئیات

همه ما هر شب بخشی از زمان خواب خود را رویا و خواب می‌بینیم. خواب‌ها پر از نماد و معانی پنهان هستند و بیشتر آن‌ها دارای تعبیر‌های مختلفی هستند. خواب مار یکی از خواب‌هایی است که بسیاری از افراد می‌بینند، دیدن این خواب تعابیر مختلفی دارد که به رنگ، اندازه و... آن بستگی دارد. اگر به تازگی خواب مار دیده اید، با این بخش همراه شوید تا تعبیر آن را برایتان بگوییم.

تعبیر خواب مار از نظر قرآن

واژه مار و اژد‌ها در آیات ۲۰ سوره طه، ۱۰۶ سوره اعراف، ۳۲ سوه شعراء، ۱۰ سوره نمل، ۳۱ سوره قصص آمده است.

بنا بر آیات قرآن دیدن مار در خواب به دشمن بدعت گر تعبیر می‌شود.

- «سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ» چه آنکه آن مالی که در آن بخل ورزیده اند در روز قیامت زنجیر گردن آن‌ها شود… (آل عمران/۱۸۰)

- اگر در خواب ببینید که مار دور گردنتان حلقه زده معنی خواب این است که زکات مالت را نمی‌دهی.

تعبیر اصلی خواب مار؛ در رنگ، شکل و موقعیت‌های مختلف (نمناک)

تعبیر خواب مار از نظر حضرت یوسف

حضرت یوسف یکی از افرادی است که به علم تعبیر خواب واقف بود. ایشان برای مار ۴ تعبیر اصلی ذکر کرده‌اند:

- خارج شدن مار از شکم:اگر در خواب خارج شدن مار از شکم را دیدید، مفهوم این خواب این است که فرزند شما با شما دشمنی می‌کند.
- نیش زدن مار:اگر خواب دیدید ماری شما را نیش می‌زند، دشمن به شما آسیب خواهد زد. مار در خواب دیدین به معنای رسیدن یک بلا از سمت دشمن شماست که از آمدن آن بلا بر سر شما خوشحال می‌شود.
- دیدن مار کوچک در خواب:اگر مار کوچکی را در خواب ببینید، نشان دهنده دشمن ضعیف و کوچک است.
- دیدن مار بزرگ در خواب:مار بزرگ در خواب دیدن نشان دهنده دشمنی بزرگ و خطرناک است.

تعبیر خواب از نظر امام صادق (ع)

دیدن مار در خواب از نظر امام جعفر صادق (ع) می‌توانده ده تفسیر مختلف داشته باشد که بستگی به شرایط خواب دارد:

- دیدن مار در خواب نشانه دشمن پنهان است، او می‌تواند فردی ناشناس و یا آشنایی باشد که دشمنی اش آشکار نیست.
- دیدن مار در خواب می‌تواند زندگی همراه با لذت باشد.
- دیدن مار در خواب می‌تواند به سلامتی اشاره داشته باشد.
- دیدن مار در خواب اگر شما بتوانید بر آن غلبه کنید، می‌تواند به پادشاهی اشاره داشته باشد.
- دیگر تعبیر دیدن مار در خواب اشاره به سپه سالاری و بزرگی است.
- دیدن مار در خواب رسیدن به بزرگی و دولت است.
- دیدن مار اشاره به ازدواج با زنی خوش خط و خال دارد که باید از او ترسید.
- دیدن مار در خواب رسیدن به آرزو‌ها است. اگر زنی در خواب مار ببیند، تعبیر آن ممکن است رسیدن به مرد مورد علاقه اش باشد.
- تعبیر دیگر دیدن مار در خواب پسر دار شدن است.
- دیگر تعبیر دیدن مار در خواب گرفتار مشکلات شدن و یا سیلاب است.

تعبیر خواب مار از نظر محمدبن سیرین

دشمن پنهان، تعبیر خواب مار به معنای دشمنی است که از نظر شما پنهان است.

- دیدن مار در خانه:اگر مار را در خانه خودتان ببینید، یعنی یکی از افراد اهل آن خانه با تو دشمن هستند.
- دیدن مار در صحرا:اگر مار در صحرا و دشت باشد، یعنی آن دشمن فردی غریبه است.
- بیرون آمدن مار از پیشانی:اگر خواب ببینید مار از پیشانی‌تان بیرون می‌آید، یعنی در زندگی سختی خواهید کشید.
- خوردن گوشت مار:خوردن گوشت مار در خواب به معنای رسیدن به مقام و منزلت خوبی است.
- دیدن مار مرده در خواب:دیدن مار مرده در خواب به معنای مصون ماندن از بلایا و خطرات است.
- دیدن مار در ورودی خانه:دیدن مار و عقرب در ورودی خانه، یعنی شخصی با جایگاه بالا و قدرتمند موجب آزار و ناراحتی شما می‌شود.
- غلبه بر مار:مغلوب کردن مار در خواب، تعبیرش این است که بر دشمن غالب و پیروز می‌شوید.
- دعوا با مار:دیدن خواب دعوا با مار یعنی شما با رقیب و دشمن خود به بحث و جدل می‌رسید.
- جنگ و نبرد با مار بزرگ:اگر در خواب ببینید که با مار بزرگی جنگ و نبرد کردید و او را شکست دادید، یعنی با دشمنی سرسخت مبارزه می‌کنید و در این میان شما بر او غلبه می‌کنید.
- کشته شدن توسط مار:اگر در خواب مار شما را کشت، یعنی از دشمن خود شکست می‌خورید، اما اگر توانستید مار را بکشید، یعنی در دعوا، پیروز شما خواهید بود.
- دو نیم کردن مار:اگر در خواب ببینید که مار را به دو قسمت تقسیم کرده‌اید، یعنی از اموال دشمن خود بهره می‌برید.
- صاحب مار بودن:صاحب مار بزرگ بودن در خواب به معنای آن است که در ارتباطات خود با بزرگان نشست و برخاست دارید.
- کشتن و خوردن مار:اگر در خواب ببینید مار بزرگی را پس از کشتن می‌خورید، یعنی دشمن را شکست می‌دهید و مال و اموالش را می‌گیرید و خرج می‌کنید.

تعبیر خواب مار از نظر جابر مغربی

- گرفتن مار:اگر در خواب ببینید که ماری را گرفته اید و او به شما آسیب نمی‌رساند، دارای جایگاه و موقعیت خوبی در دنیا می‌شوید.
- بلعیدن مار:اگر در خواب ببینید مار بزرگ شما را می‌بلعد، به این معنی است که دشمنانتان برایتان مشکل به وجود می‌آورند.
- سوار شدن بر مار بزرگ:اگر در خواب سوار مار بزرگی شده و او رام شما است، تعبیر آن است که دشمن قدرتمند شما تسلیم تان خواهد شد و کارهایتان سر و سامان می‌گیرد.

تعبیر خواب مار از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

- مار، خطر یا دشمن خانگی است که در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع هستید، اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می‌برد.
- مار ثروت است و دارائی نهفته که شما از وجودش بی خبرید. دیدن مار می‌تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره‌ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.
- مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می‌آید و زهرش را می‌ریزد و می‌رود.
- در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند.
- اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می‌شوید، ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می‌آید.

تعبیر اصلی خواب مار؛ در رنگ، شکل و موقعیت‌های مختلف (نمناک)

تعبیر خواب مار بر اساس رنگ

تعبیر خواب مار به رنگ آن‌ها نیز بستگی دارد.

تعبیر خواب مار سیاه

- ابراهیم کرمانی:تعبیر دیدن مار‌های سیاه در خواب دشمنان فراوان است.
- دیدن مار سیاه در خواب:ممکن است مفهومی منفی داشته و سبب ناراحتی و تحولات ناخوشایند در زندگیتان گردد پس باید مراقب خود باشید.
- دیدن مار سیاه کوچک در خواب:در خواب مار سیاه کوچک دیدن اشاره به شرایط مالی دارد، یعنی شما برای پیشرفت‌های مالی، آمادگی لازم را ندارید.
- دیدن مار سیاه در حال پوست اندازی:اگر در خواب ببینید که مار سیاه در حال پوست اندازی است، یعنی زندگی دست خوش تغییر مثبت می‌شود، زیرا این عمل نوعی تولد دوباره است.

تعبیر خواب مار قرمز

- ابراهیم کرمانی:تعبیر دیدن مار قرمز در خواب نمایانگر این است که دشمن تو خوش گذران است.
- دیدن مار قرمز در خواب:اگر در خواب مار قرمز ببینید ممکن است با اطرافیان خود مشکل پیدا کنید و به راحتی نمی‌توانید از موانع پیش رو عبور کنید.
- تعقیب کردن مار قرمز رنگ:اگر در خواب ببینید که مار قرمز شما را تعقیب می‌کند به معنای ترس و نگرانی شما از موقعیت به وجود آمده است، اما نتیجه مثبتی دارد.

تعبیر خواب مار سفید

- دیدن خواب مار سفید:مار سفید نمادی از قانون معنوی علت و معلولی است که در دنیای جسمی رخ می‌دهد. همچنین می‌تواند نشانه‌ای از خوش‌شانسی باشد.
- دوست بودن با مار سفید در خواب:اگر خواب ببینید که با یک مار سفید دوست هستید، شما به خودتان اعتماد دارید و به تصمیمات خود اطمینان می‌کنید و انتخاب‌های خوبی می‌کنید.

تعبیر خواب مار سیاه و سفید

- تعبیر دیدن خواب مار سیاه و سفید بسته به کاری که انجام می‌دهد و احساسی که دارید، متفاوت است.
- پیغام مار سیاه و سفید در خواب این است که شرایط همیشه سیاه یا سفید نیست.
- اگر از مار سفید در خواب نمی‌ترسید، یعنی از ابراز عقاید و ارزش‌هایتان نمی‌هراسید. اما مار‌ها به معنای فریب و داوری مختل شده نیز هستند و ممکن است اعتقادات سفت و محکم شما در حال آسیب رساندن به روابط شما با دیگران باشند.

تعبیر خواب مار قهوه‌ای

- دیدن یک مار قهوه‌ای در خواب:به معنی این است که شما چگونه ازخودتان و دیگران مراقبت می‌کنید.
- مار قهوه‌ای در خواب نمادی از بیماری یا سمومی است که باید از بدن دفع شوند یا اعتیاد‌هایی است که باید بر آن‌ها غلبه کنید.

تعبیر خواب مار زرد

- ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب مار زرد، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود.
- مار‌های زرد نشان‌دهنده‌ی قدرت شخصی ما و شناخت ارزش‌های خود است.
- ترسیدن از مار زرد در خواب یعنی بخشی از وجود شما از قدرت خود شما در هراس است.
- احساس محبت نسبت به مار زرد، به این معنی است که در مورد خودتان احساس خوبی دارید و با هویتتان رابطه سالمی برقرار می‌کنید.

تعبیر اصلی خواب مار؛ در رنگ، شکل و موقعیت‌های مختلف (نمناک)

تعبیر خواب مار خاکستری

- دیدن مار خاکستری به معنی این است که نباید به کسی اعتماد کنید و شخصی ممکن است در آینده شما را فریب دهد.

منبع: نمناک

برچسب ها: مار ، خاکستری ، زرد ، خواب مار
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار