رای دادن خانم بازیگر مشهور، او را به دردسر انداخت
کد خبر: ۳۱۷۵۹۵
تاریخ انتشار: 2024 June 30    -    ۱۰ تير ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۹

رای دادن خانم بازیگر مشهور، او را به دردسر انداخت

شیدا خلیق بازیگر ۳۱ ساله در یک پست اینستاگرامی از دلایل خود برای شرکت در انتخابات نوشت.

 شیدا خلیق بازیگر ۳۱ ساله در یک پست اینستاگرامی از دلایل خود برای شرکت در انتخابات نوشت.

رای دادن خانم بازیگر مشهور، او را به دردسر انداخت

در پست خانم بازیگر آمده: 

ریشه خشم شما مگر ما هستیم که اینطور ما را دشمن خود می‌دانید؟ مگر ما مثل شما نبودیم و نیستیم؟ 

مگر ما تاوان ندادیم و نمیدیم؟ چرا خودتان رو علم دار میدانید و ما را هوا خواه؟ 

شما ترویج کننده ى خشم و نفرتید 

شما خواهان مرز کشی بین ما و خودتان هستید

یک لحظه به سوال من فکر کنید

علت راى دادن من و امثال من چیست؟ متوجه هستید هدف یکى ست؟ فقط شیوه هاست که متفاوت است؟ 

واقعا فکر میکنید ما دنبال تایید و منفعت هستیم؟

شما میخواهید ریاضت بکشید

ما توان ریاضت نداریم

ما میخواهیم شایدفقط ۱ درصد فقط ۱ درصد 

۸ سال کمی راحتتر زندگی کنیم 

این زندگى تنها فرصت ما و شماست 

اگر انتخاب نکردیم که از سرزمینمان برویم ما هم حق نظر و انتخاب داریم تا تاب بیاوریم

متاسفانه تفاوتی بین شما و آنها نیست

متاسفم که فقط تفاوت نگاه باعث شده چشمتان را روى خیلى چیزا ببندید

متاسفم که شنوندهاى خوبى نیستید 

اهل گفتمان حتى با مایى که زمانى از خودتان میدانستید نیستید.

برترین ها

آخرین اخبار