تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران
کد خبر: ۳۱۶۷۲۷
تاریخ انتشار: 2024 June 22    -    ۰۲ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۵

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران

تبلیغات نامزد‌های چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری پس از فضای مجازی و رسانه‌ای به خیابان‌های شهر‌ها ازجمله تهران کشیده شده است. مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف ۶ نامزدی هستند ...

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)«تابناک با تو» - تبلیغات نامزد‌های چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری پس از فضای مجازی و رسانه‌ای به خیابان‌های شهر‌ها ازجمله تهران کشیده شده است. مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف ۶ نامزدی هستند که در این دوره با یکدیگر رقابت دارند. طبق قانون، فعالیت‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و این فرصت تا ۲۴ ساعت قبل از شروع عملیات رأی گیری ادامه خواهد داشت. 

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران (فرارو)

آخرین اخبار