خلق آثار هنری زیبا با جریان فشار آب قوی روی سطوح
کد خبر: ۳۱۶۷۱۸
تاریخ انتشار: 2024 June 25    -    ۰۵ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۸

خلق آثار هنری زیبا با جریان فشار آب قوی روی سطوح

گاهی فکر می‌کنیم که چرخه خلاقیت و شگفتی‌ای که هنرمندان می‌توانند ایجاد کنند، کند شده و کار‌های هنری در حال تکراری شدن هستند. اما امروز کار‌های «فرد سام» شگفت‌زده‌ام کرد. نقاشی‌های او در پیاده‌رو‌ها و جا‌های عمومی توسط دستگاه شسشتوی فشار آب قوی ایجاد می‌شوند. او در این کار ماهر است و تخلی زیبایی هم دارد.

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)«تابناک با تو» - گاهی فکر می‌کنیم که چرخه خلاقیت و شگفتی‌ای که هنرمندان می‌توانند ایجاد کنند، کند شده و کار‌های هنری در حال تکراری شدن هستند. اما امروز کار‌های «فرد سام» شگفت‌زده‌ام کرد. نقاشی‌های او در پیاده‌رو‌ها و جا‌های عمومی توسط دستگاه شسشتوی فشار آب قوی ایجاد می‌شوند. او در این کار ماهر است و تخلی زیبایی هم دارد.

اولین بار وقتی که مدارس به دلیل کرونا تعطیل شده بود و فرزندانش در خانه مجبور بودند که قرنطینه بمانند او یک جعبه بزرگ گچ خرید و با آن برای سرگرم کردن بچه‌ها کل کف راهرو را نقاشی کشید. اما بعد متوجه شد که باید این هنر خود را بشوید، اینجا بود که به این فکر افتاد که خود جریان آب قوی هم می‌تواند، ابزار هنری باشد و به تدریج در این کار مهارت پیدا کرد.

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

این هنرمند با جریان فشار آب قوی روی سطوح مختلف، آثار هنری زیبا خلق می‌کند (یک پزشک)

منبع: یک پزشک

آخرین اخبار