زندگی کردن در اینجا، خودِ بهشت است
کد خبر: ۳۱۶۳۶۸
تاریخ انتشار: 2024 June 20    -    ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۵

زندگی کردن در اینجا، خودِ بهشت است

تا اسم خانه کوچک می‌آید، حس بدی به ما دست می‌دهد: نبود فضای کافی برای ذخیره کردن وسایل، دشواری در تعامل افراد خانواده و چالش بین آنها، مشکل زیبایی‌شناسی خانواده و سر و صدا از واحد‌های مجاور. اما خانه‌های کوچک روی دیگر سکه‌ای هم دارند.

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)«تابناک با تو» - تا اسم خانه کوچک می‌آید، حس بدی به ما دست می‌دهد: نبود فضای کافی برای ذخیره کردن وسایل، دشواری در تعامل افراد خانواده و چالش بین آنها، مشکل زیبایی‌شناسی خانواده و سر و صدا از واحد‌های مجاور.

اما خانه‌های کوچک روی دیگر سکه‌ای هم دارند. البته با شروطی: اگر تنها یا دو نفره باشید و رفت و آمد زیادی نباشید، اگر خانه تان در آغوش طبیعت ساخته شده باشد، اگر طراحی خانه و مبلمان آن زیرکانه انجام شده باشد و اگر سبک زندگی مینیمالیستی پیشه کرده باشید و به آن وفادار باشید.

در اینجا با هم عکس‌هایی مرور می‌کنیم که روی این خانه‌های دسته دوم تمرکز دارند:

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

زندگی کردن در این ۱۰ خانه کوچکِ جنگلی، خودِ بهشت است (برترین ها)

منبع: برترین‌ها

آخرین اخبار