در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد
کد خبر: ۳۰۹۸۷۲
تاریخ انتشار: 2024 April 10    -    ۲۲ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۰
bato-adv
bato-adv
انسان‌ها در مقایسه با تاریخ کره خاکی فقط برای دقیقه‌ای بر روی آن زیسته‌اند. تاثیر عظیم آن‌ها بر روی کره زمین با نابودی جنگل‌ها و ساخت شهر‌ها و نیروگاه‌ها و روشن کردن تاریکی شب و ساخت ابرشهر‌ها و بنا‌های عظیم، کتمان‌نشدنی است. اما تصور کنید که ناگهان انسان‌ها نیست شوند. ت

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)«تابناک با تو» - انسان‌ها در مقایسه با تاریخ کره خاکی فقط برای دقیقه‌ای بر روی آن زیسته‌اند. تاثیر عظیم آنها بر روی کره زمین با نابودی جنگل‌ها و ساخت شهرها و نیروگاه‌ها و روشن کردن تاریکی شب و ساخت ابرشهرها و بناهای عظیم، کتمان‌نشدنی است.

اما تصور کنید که ناگهان انسان‌ها نیست شوند. تصور می‌کنید که طبیعت بیکار می‌نشیند؟ ثانیه به ثانیه و میلی‌متر به میلی‌متر طبیعت جای خود را پس می‌گیرد.

شاید بناهای متروک بهترین نشانه برای ما برای اثبات سست بودن جایگاهمان و قدرت مادر طبیعت هستند.

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

عکس‌هایی که نشان می‌دهند در آخر، این طبیعت است که جای انسان‌های مغرور را می‌گیرد (یک پزشک)

منبع: یک پزشک

bato-adv
bato-adv
برچسب ها: عکس ، عکس روز ، طبیعت ، انسان
نام:
ایمیل:
* نظر:
bato-adv
bato-adv
آخرین اخبار
bato-adv