پرتره‌های رنگ و رو رفته تاریخی با لباس‌های امروزی
bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۱۹۵۰۵۵
تاریخ انتشار: 2020 December 03    -    ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۲
Becca Saladin گرافیست، یک سرگرمی جالب را دنبال می‌کند؛ این سرگرمی، جان دوباره بخشیدن به شخصیت‌های تاریخی است. او از کودکی به طراحی و نقاشی علاقه داشت. همزمان والدینش برای او داستان‌های تاریخی زیادی تعریف می‌کردند، به همین خاطر او بزرگ‌تر که شد، تصمیم گرفت، با توجه به تصوراتش و معدود پرتره‌های واقعی یا تخیلی شخصیت‌های تاریخی، تلاش کند...

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …«تابناک با تو» - Becca Saladin گرافیست، یک سرگرمی جالب را دنبال می‌کند؛ این سرگرمی، جان دوباره بخشیدن به شخصیت‌های تاریخی است. او از کودکی به طراحی و نقاشی علاقه داشت. همزمان والدینش برای او داستان‌های تاریخی زیادی تعریف می‌کردند، به همین خاطر او بزرگ‌تر که شد، تصمیم گرفت، با توجه به تصوراتش و معدود پرتره‌های واقعی یا تخیلی شخصیت‌های تاریخی، تلاش کند تصاویر دقیقی از آنها بسازد، آن هم با ظاهر و رخت و لباس کنونی!

با هم تعدادی از این عکس‌ها را مرور می‌کنیم؛

حَتشـِپسوت (به معنای سرآمد بانوان آزاده) پنجمین فرعون از دودمان هجدهم پادشاهی مصر باستان بود که برای ۲۲ سال مقام فرعون مصر را برعهده داشت و آن سرزمین را به یک کشور مقتدر تبدیل کرد دوره حکومت حتشپسوت اوج قدرت و شکوفایی مصر در هر زمان دیگری بود که بیشتر به عنوان عصر طلایی تاریخ مصر نیز شناخته می‌شود.

حتشپسوت میان سال ۱۴۸۱ تا ۱۴۷۹ و به عنوان قدرت پشت تخت بجای شوهرش توتمس دوم بر مصر فرمان راند.

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

مادام پمپادور ‏(۱۷۲۱–۱۷۶۴) که بیشتر به نام مارکیز دوپمپادور شهرت یافته‌است از زنان زیبای عصر خود و معشوقهٔ شدیداً محبوب و موردعلاقه اصلی لوئی پانزدهم پادشاه فرانسه بود. مادام پمپادور در سن بیست و سه سالگی به دربار فرانسه راه یافت و تا هنگام مرگ از نفوذ بسیار زیادی در پادشاه فرانسه برخوردار بود و قدرتی هم تراز با نخست وزیر داشت. دخالت‌های بسیار وی در امور کشور باعث ضعف حکومت فرانسه، شکست در جنگ‌ها و نارضایتی عمومی شد.

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

آن بولین ( Anne Boleyn) (متولد ۱۵۰۱ یا ۱۵۰۷ – درگذشت ۱۹ مه ۱۵۳۶ در ارگ لندن) دومین همسر و شهبانوی هنری هشتم پادشاه انگلستان از تاریخ ۲۸ مه ۱۵۳۳ تا ۱۷ مه ۱۵۳۶ بود که در برج لندن به اتهام زنا و خیانت به همسر خود (هنری هشتم) گردن زده شد؛ گناهی که هیچگاه صحت آن اثبات نشد.

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

لویی شانزدهم

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

کلئوپاترا

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

تابلوی ونوس

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

مارک آنتونی:

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

لوکرزیا بورژا (سرالیش را ندیده‌اید؟! )

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

ریچارد سوم:

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

چنگیز خان

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

نفر تی تی

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

ژولیوس سزار

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

ملکه الیزابت اول

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

اسکندر

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

جین آستین

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

آبراهام لینکلن:

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

کالیگولا:

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

ناپلئون

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

بنجامین فرانکلین

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

هنری هشتم

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

مونالیزا

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

ماری آنتوانت

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

بتهوون

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

جورج واشنگتن:

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

جین سیمور:

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

ارسطو:

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

کوروش کبیر

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

شاه جهان:

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

کاترین دو مدیچی

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

حرم سلطان

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

کلئوپاترا:

اگر به جای پرتره‌های رنگ و رو رفته؛ عکس‌هایی از شخصیت‌های مهم تاریخ داشتیم و لباس کنونی به تن می‌کردند …

منبع: یک پزشک

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نیازمندیها
بلیت هواپیما چارتر