فاصله میلیمتری خلاقیت و اجرای فکری بکر یا خرابکاری!
کد خبر: ۲۲۱۴۳۳
تاریخ انتشار: 2021 September 03    -    ۱۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۶
این مجموعه را لوبومیر بنش و ولادیمیر ییرانک را از چکسلواکی سابق ساخته بودند. این بندگان خدا تلاش‌ها و خلاقیت‌های خوبی داشتند، اما چون نمی‌توانستند در ذهن، قبل از اقدام، نتیجه کارشان را شبیه‌سازی کنند و راه‌های ساده و کم‌هزینه حل مشکل را نمی‌دیدند، کارشان در پایان هر قسمت خراب می‌شد.

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید«تابناک با تو» - مجموعه عروسک استاپ موشن پت و مت را که یادتان هست؟ این مجموعه را لوبومیر بنش و ولادیمیر ییرانک را از چکسلواکی سابق ساخته بودند. این بندگان خدا تلاش‌ها و خلاقیت‌های خوبی داشتند، اما چون نمی‌توانستند در ذهن، قبل از اقدام، نتیجه کارشان را شبیه‌سازی کنند و راه‌های ساده و کم‌هزینه حل مشکل را نمی‌دیدند، کارشان در پایان هر قسمت خراب می‌شد.

با این همه مخترعان، اغلب از همین دست مشتق می‌شوند. منتها اینها زیرگروهی هستند که یک سری ویژگی‌ها دیگر، علاوه بر دیدن راه‌ها متفاوت برای حل مشکلات را هم می‌بینند.

در این پست طراحی‌های ساختمانی را با هم مرور می‌کنیم که خیلی بد به پایان رسیده‌اند و در حکم فاجعه هستند. اما می‌شود تصور کرد که در نگاه اول، انجام‌دهندگان کار خیلی به راه خلاقانه‌ای که به ذهنشان رسیده، بالیده‌اند، تا اینکه کار تمام شده و خودشان متوجه مشکل شده‌اند یا دیگران مودبانه یا با تمسخر افتضاح را به آنها گوشزد کرده‌اند!

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

فاصله میلیمتری بین خلاقیت و اجرای یک فکر بکر یا خرابکاری! این طراحی‌های ساختمانی را ببینید

منبع: یک پزشک

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار