برچسب ها - جنایتکاران تاریخی
برچسب ها - جنایتکاران تاریخی
می شد که جنایتکاران بزرگ افرادی از لحاظ روانی بیمار... را مطرح نکرده است که جنایتکاران بزرگ بیماران روانی یا... این جنایتکاران چیزی وجود دارد که شاید بتوانیم نبود کامل...
کد خبر: ۸۶۸۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۴