آشنایی با حساسیت های دارویی
کد خبر: ۹۵۲۵
تاریخ انتشار: 2015 September 01    -    ۱۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۶
انواع حساسیت به داروها

 حساسيت دارويي و انواع آن

 حساسیت دارویی به دو گروه تقسیم می شود :

 نوع Aونوع B

واکنش های نوع A:


در این واکنش ها اثرات فارماکولوژیکی قابل پیش بینی می باشد وبه   مقدار داروییکه بیمار مصرف کرده است بستگی دارد . 80% ADRواکنشها ی نوع Aمی   باشند . واکنشهای نوع Aشامل مسمو میت ها (   سمیت دیگوگسین , سندرم سرو تونین ایجاد شده به وسیله مهار کننده های باز جذب سرو   تونین ) ,اثرات جانبی, اثرات ثانویه (اسهال مربوط به آنتی بیوتیک ها ) وتداخلات   دارویی می باشد

 واکنش های نوع B: این واکنش ها شامل 15-10% ADRمی   باشند . 10-5% واکنش های ADRحساسیت   دارویی بوده که در بروز آنها میانجی های IgE یا Tcell   وندرتا یک واکنش پیچیده ایمنی یا سیتو توکسیک دخالت دارد .

 در ایجاد 10-5% بقیه   واکنش های ADR   هیچ مکانیسم ایمنی دخالت ندارد و یا مکانیسم شناخته شده ای وجود ندارد . به این   نوع واکنش ها واکنش های غیر ایمنی یا غیر آلرژیک می گویند .(جدول 1)

 جدول 1:


وا کنش های ایمنی و غیر ایمنی دارویی :

 واکنش های ایمنی :


واکنش نوع یک (به واسطه Ig E)    :شوک آنا فیلاکسی:              در اثر مصرف آنتی بیوتیک های بتا لاکتام

واکنش نوع دو (سیتو تو     کسیک ):                                  آنمی همو لیتیک در اثر مصرف پنی سیلین

واکنش نوع سه (واکنش     کمپلکس ایمنی ) :               بیماری سرم در اثر مصرف آنتی تیموسیت گلو بو لین

واکنش نوع چهار ( واکنش تاخیری ):                  درماتیت تماسی در اثر مصرف آنتی هیستامین های موضعی فعالیت                                                   T-cell راشهای مور بیلی فورم در اثر مصرف سولفو نامید ها آپوپتوزیز ناشی از     لیگاند fas/fas                                     سندرم استیون –جانسون , نکروز سمی تومور

مکانیسم های دیگر                                  سندرم مشابه لوپوس – سندرم حساسیت در اثر مصرف داروهای                 
                                                                                                                              ضد صرع

 واکنش های غیر ایمنی

 

 اثرات جانبی دارویی                                         خشکی دهان در اثر مصرف آنتی هیستامین ها

 واکنش های ثانویه   دارویی                                 آفت در اثر مصرف آنتی بیوتیک ها

سمیت دارویی                                                             سمیت کبدی در اثر مصرف متو ترکسات

 واکنش دارو-دارو                                                  سرگیجه در موارد مصرف تئوفیلین با اریترو مایسین

مصرف دارو بیشتر از     مقدار درمانی                                 سرگیجه در اثر مصرف مقادیر زیاد لیدوکائین

 
واکنش های غیر قابل پیش بینی وغیر ایمنی


    واکنش شبه آلرژی                                             واکنش آنافلاکتیک بعد از مصرف ماده حاجب

ایدیوسینگرازی                                                     آنمی همولیتیک در بیمارانی که کمبود آنزیم G6PDدارند .

عدم تحمل                                                  وزوز گوش بعد از مصرف مقدار کم آسپیرین برای بار اول

واکنش های شبه آلرژی در اثر فعالیت ماست سل ها ودگرانولاسیون به علت مصرف داروهایی مانند اپیوییدها وانکومایسین ومواد حاجب رادیولوژی ایجاد می   شوند.

 واکنش های ایدیو سینگرازی واکنش هایی هستند که به وسیله عمل   فارماکولوژیک دارو قابل تو جیه نیستند ودر تعدادمحدودی از افراد دیده می شوند.  

 در واکنش های عدم تحمل فرد نسبت به عمل فارماکولوژیکی دارو تحمل کمتری دارد .
منبع: طب بوک

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار