تمدن «قاشق» را چه کسانی از ایران دزدیده اند؟!
کد خبر: ۷۴۳۱
تعداد نظرات: ۱۰ نظر
تاریخ انتشار: 2015 August 15    -    ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۵
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﺎﺷﻖ ﻭ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿ ﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻏﺬﺍ می خوردیم، اما این خبر را تقدیم به شما بینندگان عزیز می کنیم که بدانید، ما پیش از غرب و شرق، برای خوردن غذا از قاشق استفاده می کردیم.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﺎﺷﻖ ﻭ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿ ﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻏﺬﺍ می خوردیم، اما این خبر را تقدیم به شما بینندگان عزیز می کنیم که بدانید، ما پیش از غرب و شرق، برای خوردن غذا از قاشق استفاده می کردیم.

ﻗﺎﺷﻖ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
Achaemenid Silver Spoonﺍﯾﻦ ﺁﻟﯿﺎﮊ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﮐﺎﺳﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺷﻖ ﮐﻤﯽ ﭘﻬﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺎﺷﻖ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﺳﺘﻪ ﯼ ﻗﺎﺷﻖ ﺍﺭﺩﮐﯽ ﻫﻨﺮ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿ ﺪﻫﺪ.

ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺩﺳﺘﻪ ﻗﺎﺷﻖ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺍﺭﺩﮎ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺷﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ (ﺩﺳﺘﻪ ﻗﺎﺷﻖ ) ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺩﻡ ﺷﯿﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺳﺮ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺷﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺷﯿﺮ ﻭ ﺍﺭﺩﮎ بوده و ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺩ ﮔﻮﯾﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﻘﺎﺏ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺩﯾﺪ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩﻭﺍﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ می دهد.

ﺳﺎﺩﻩ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ، ﺩﺭ ﺩﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﻫﻨﺮ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ هنرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺍﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺍﺯ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ بوده و ﺑﻪ 400 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺯﺍﯾﺶ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺯﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺩﺭﺍﺯﺍﯼ ﻗﺎﺷﻖ: 15.2 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ: ﺷﻮﺭﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺟﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ 23,115 ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

منبع: فان98
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۶
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۴
16
8
قاشق، کلمه ای ترکی است.
پاسخ ها
ناشناس
| |
۱۵:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۴
قاشق واژه ای ترکی است درست ولی معنی اش این نیست که قاشق اختراع ترک هاست!!! هخامنشیان بسیار کهن تر از قدیمی ترین تمدنهای ترک مثل اورخون هستند.
11
| |
۲۱:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۶
دوست عزیز کاملا اشتباهه کلمه قاشق در کردی کاوچک تلفظ میشود که معنی دقیق آن کاو یا وسیله برداشتن تو خالی به علاوه چک علامت تصغیر است احتمالا با واژه قاشق تحول آوایی یافته در حالی ریشه این واژه میتواند فارسی باستان کاو به معنای محدب و علامت چکا مصغر ساز باشد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۴
1
4
در موزه رضا عباسی، نمونه ای از قاشق و چنگال دوران هخامنشی وجود داردف اگر اشتباه نکنم از جنس طلا هست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۴
2
6
من یادم نمیاد کسی به من گفته باشد ایرانی ها با دست غذا می خوردند، ایرانی ها همیشه برای غذا ابزار داشتند...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۴
0
8
دزدیده اند ؟؟؟ ایا واقعا این تیتر مناسب مطلب هست . تمدن های پویا نکات مثبت سایر تمدن ها رو یاد میگیرند و وارد تمدن خودشون می کنند
تبریز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
9
5
نشده یه تحلیلی کنید یه مطلبی نوشته ای
این حس ناسیونالیستی رو بروز ندید
اونم خیلی ظریف و محترمانه
خواهش میکنم اینقد حس ناسیونالیستی رو بروز ندید
باشه عزیزم قاشق چنگال دیس بشقاب سفره
همشون از شما بوده صد هزار سال قبل از میلاد مسیح
خوب شد
sharareh
|
Canada
|
۲۱:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
1
6
من يادمه بدر بدر بزركم با دست غذا ميخورد!!..
مهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
2
1
قاشق رو آدمیزاد اختراع کرده
در ثانی تا همین پنجاه سال پیش همه با دست غذا می خوردن حالا هی گلوتونو پاره کنید که قاشق مال ماس

باسه مال شما
تاریخو چه می کنین که زنده هست و اسمش پدربزرگهاست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
0
0
خب در زمان تمدن رم باستان هم قاشق چنگال وجود داشته . اونها قدیمیتر از هخامنشیان هستند
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نیازمندیها
بلیت هواپیما چارتر