مرگ به کما رفته ها از دید قوه قضائیه چه وقت است؟
کد خبر: ۶۲۵۵
تاریخ انتشار: 2015 July 29    -    ۰۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۰

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی زمان مرگ فرد به کما رفته که پس از مرگ اعضایش اهدا می‌شود را زمان اعلام مرگ مغزی توسط کادر پزشکی دانست و نه زمان قطع کردن دستگاه‌های پزشکی.
 

بر اساس آمار مسئولان میزان مرگ مغزی در ایران سالانه حدود پنج تا هشت هزار نفر است که نیمی از این تعداد می توانند اعضای خود را اهدا کنند و جان و سلامتی دوباره به بیماران مختلف اعطا کنند و کیفیت زندگی در آنان را بالا ببرند.

مرگ مغزی حادثه ای تلخ است که جان می بخشد و متاسفانه این مساله در ایران زیاد اتفاق می افتد و خود این موضوع تبعات و موضوعات حقوقی در پی دارد که زمان مرگ افراد زمان اعلام مرگ مغزی توسط کادر پزشکی است یا زمان جداکردن وی از دستگاه؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرده است که مرگ فرد به کما رفته زمان تشخیص مرگ مغزی توسط کادر درمانی است نه زمانی که دستگاه از وی قطع شود.

سوال مطرح شده از اداره کل حقوقی به قرار زیر است:

ﻓﺮﺩی ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻭﺻﻞ ﺍﺳﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﻭ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﻭی ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺟﺪﺍ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻣﺬﮐﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺗﻨﻔﺲ ﻭی ﻗﻄﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺑﺮﺍی ﻓﺮﺩی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺸﺨیﺺ ﻣﺘﺨﺼﺼیﻦ ﻭ ﺗﺄﯾیﺪﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻭﻟیﺎی ﺩﻡ ﻭی ﻧیﺰ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍی ﺍﻋﻀﺎء ﻭی ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، این سئوال مطرح می شود که ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗیﻢ ﭘیﻮﻧﺪﺍﻋﻀﺎء ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺸﺨیﺺ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﻤﻞ ﭘیﻮﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﺟﺪﺍ ﻭ ﺑﻪﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺗﻨﻔﺲ ﻭی ﻗﻄﻊ ﺷﻮﺩ. ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺨیﺺ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺩﺭﻣﺎﻩ ﺣﺮﺍﻡ ﻭ ﻋﻤﻞ ﭘیﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻭ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﯾﺎﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﮔیﺮﺩ، ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻓﻮﺕ ﻭی ﮐﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ: ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺸﺨیﺺ ﻣﺮگﻣﻐﺰی ﻭ ﯾﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﻭی ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی به شماره 7/93/2587 اعلام کرده است:ﺗﺸﺨیﺺ ﻣﺮگ، ﺍﻣﺮی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪﻩ، ﻣﺮﺩﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣیﺸﻮﺩ، ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی، ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻓﻮﺕ ﻭی ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺯ ﻏیﺮ ﺁﻥ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﺤﺴﻮﺏ می شود.

فارس
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نیازمندیها
بلیت هواپیما چارتر