تغذیه شیرخواران تا پایان شش ماهگی
کد خبر: ۳۱۳
تاریخ انتشار: 2015 May 31    -    ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۳
تغذیه تکمیلی؛
غذای کمکی باید بعدازتغذیه باشیر مادربه،شیرخواران داده شود. و غذا قبل ازشیر دادن نبایستی به,کودک'داده شود. اضافه شدن نوع و میزان مواد غذایی باید بصورت تدریجی باشد.
معمولا تا پایان شش ماهگی تغذیه کودک,صرفا باشیر مادرصورت میپذیرد و دراین زمان کودک,نیازبه,هیچ ماده غذایی دیگری ندارد تغذیه باشیر مادرنیازهای تغذیه ای و روحی کودک,را برطرف می کند. تغذیه تکمیلی,بایستی  برحسب میل و تقاضای شیرخواران، ادامه داشته و حتی دفعات تغذیه باشیر مادرافزایش می یابد.

دوهفته پس ازتولد بایستی ویتامین A+D و بنا بنظر پزشک ازچهار ماهگی قطره آهن نیزبه,کودک'خورانده شود.اما باتوجه بمیزان رشد کودک'و منحنی رشد او دربرخی مواقع ممکن است شروع تغذیه تکمیلی, از4 یا 5 ماهگی آغازشود.

درتغذیه تکمیلی, شیرخواران به,نکات زیر توجه نمایید:

غذای کمکی باید بعدازتغذیه باشیر مادربه،شیرخواران داده شود. و غذا قبل ازشیر دادن نبایستی به,کودک'داده شود.
اضافه شدن نوع و میزان مواد غذایی باید بصورت تدریجی باشد.

ابتدا یک نوع ماده غذایی به،غذای شیرخواران اضافه کنید و سپس ترکیب آنرا به,چند نوع برسانید.
تغذیه تکمیلی،ابتدا باید ازیک،قاشق،مرباخوری آغازگردد و بتدریج زیاد شود بجز زرده تخم مرغ بایک نخود شروع می شود).

غذا بایستی رقیق باشد ولی ازشیر مادرکمی غلیظ تر باشد و بتدریج غلیظ تر گردند.
معمولا بین 5 تا 7 روز برای اضافه کردن غذای جدید فاصله قرار دهید زیرا باعث مشخص شدن ناسازگاریهای تغذیه ای میگردد و باعث تطابق دستگاه گوارش شیرخوار به، مواد غذایی جدید میگردد.

درتهیه تغذیه تکمیلی'تا حد امکان تنوع بخرج دهید.

شروع تغذیه تکمیلی'درماه هفتم:

شروع تغذیه تکمیلی'توسط فرنی برنج صورت میپذیرد و میزان آن درروز اول ابتدا یک'قاشق' مرباخوری است که بتدریج مقدار و دفعات آن بیشتر میگردد بطوریکه درروز دوم یک"قاشق" مرباخوری ظهر و یک,قاشق, عصرو روز سوم سه"قاشق" ظهر و عصر و شب هر بار یک'قاشق' مرباخوری ودرروز چهارم 4 مرتبه(صبح، ظهر، عصر و شب هربار یک'قاشق' مرباخوری درروز پنجم به8"قاشق" که صبحها، ظهر، عصرو شب هر بار 2'قاشق' مرباخوری و درروز ششم و هفتم به12,قاشق, مرباخوری (صبح، ظهر، عصر و شب هر بار 3قاشق) میرسد.
نکات:       
درزمان شروع تغذیه تکمیلی'دادن آب جوشیده شده نیزبه'کودک'آغازمیگردد.
بعلاوه قطره مولتی ویتامین ویا ویتامین A+D بمیزان 25 قطره و یا 20 قطره و بنا بنظر پزشک  قطره آهن بمیزان 15قطره ویا 2 برابر وزن نوزاد ضروری میباشد.

درمورد  قطرهایی که دارای  مولتی ویتامین و هم آهن هستند 30 قطره درروز کافی است ودیگر نیازبه،قطره ویا شربت آهن بطور جداگانه نمی باشد.

استفاده ازقطره آهن و مولتی ویتامین برای شیرخوار تا 2 سالگی پیشنهاد میگردد.
پس ازدادن قطره و شربت آهن به،کودک' کمی آب جوشیده نیزبه'او بدهید و دندانهایش را باپارچه  یا مسواک پاک کنید.

منبع: کودک آنلاین
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نیازمندیها
بلیت هواپیما چارتر