ابراز وجود و روش های ابراز آن‌
کد خبر: ۳۰۷۲
تاریخ انتشار: 2015 July 05    -    ۱۴ تير ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۷
رفتارهای انفعالی نیز به معنای عدم بیان خواسته‌ها و تقاضاهای خود بوده و عبارت است از سرکوب جوشش‌های درونی، در مقابل این دو نوع رفتار، ابراز وجود قرار دارد که به چند دلیل کارآمدتر از روش‌های دیگر است.
ابراز وجود و روش های ابراز آن‌ابراز وجود را می‌توان بیان عقاید و نظرات خود به شکل مثبت و سازنده قلمداد کرد، بدون آنکه حقوق دیگران زیر پا گذاشته شود.

رفتار پرخاشگرانه یعنی پافشاری بر عقاید خود، حتی اگر حقوق دیگران مورد تعدی قرار گیرد. رفتارهای انفعالی نیز به معنای عدم بیان خواسته‌ها و تقاضاهای خود بوده و عبارت است از سرکوب جوشش‌های درونی، در مقابل این دو نوع رفتار، ابراز وجود قرار دارد که به چند دلیل کارآمدتر از روش‌های دیگر است:

الف) احساسات به طریقی مستقیم بیان می‌شوند.
ب) آسیبی به افراد وارد نمی‌شود.
پ) سدی در مقابل سوء تفاهم‌ها ایجاد می‌کند.
ت) حقوق افراد حفظ می‌‌شود.
ث) رفتارهای بالغانه تشویق می‌‌شوند.

ابراز وجود و روش های ابراز آن‌
افزایش ابراز وجود

برای افزایش ابراز وجود و رفتار شجاعانه توصیه‌های زیر پیشنهاد می‌شود.

الف) در زمان صحبت کردن به طرف مقابل نگاه کنید.
ب) وضع بدنی خود را طوری قرار دهید که وزن بدن بر هر دو پا قرار گیرند. سر را بالا نگاه دارید و مستقیم جلو را نگاه کنید.
پ) سعی کنید نزدیک هم صحبت خود بایستید.
ت) لحن و طنین صدای خود را رسا کنید. کلمات تأکیدی مناسب را پیدا کرده و آن را به کار ببرید. طوری صحبت کنید که صدایتان به گوش دیگری برسد.
ث) کلمات را‌ دقیق و بدون حالات ابهام به کار ببرید.
ج) مکان و زمان مناسبی را برای گفت‌وگو انتخاب کنید، در مواقعی به گفت‌وگو بپردازید که نه خسته باشید و نه عصبانی.
چ) خود را همان گونه که هستید، بپذیرید و با آرامش به نقطه ضعف‌های خود فکر کنید.
ح) به خود فرصت دهید تا حالات درونی خود را بهتر بشناسید.
خ) به کمال و امل بودن خود فکر نکنید بلکه به مفید بودن و صحیح عمل کردن بیندیشید.

راه‌های دیگر افزایش ابراز وجود

1 ـ زمانی برای آنچه قصد گفتن آن را دارید، اختصاص دهید.
2 ـ به پیامد و نتیجه توجه کرده و بر اساس آن با دیگران گفت‌وگو کنید.
3 ـ احساسات خود را بیان کنید.
4 ـ آنچه ‌لازم دارید و مورد تقاضای شماست درخواست کنید.
5 ـ برای آنچه مورد نظر و درخواست شماست، معذرت خواهی بیهوده نکنید.
6 ـ در ارتباطات خود به منافع دیگران نیز توجه کنید.

دکتراصغرآقایی‌، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان(خوراسگان)
دکترسیدحمید آتش پور، عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان(خوراسگان)

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نیازمندیها
بلیت هواپیما چارتر