تتلو که این روزها شماره هفت را برای خودش برگزیده است در پستی در اینستاگرام نوشت که در روز هفتم از هفتمین ماه سال می خواهد به استقلال برود و جای فرهاد مجیدی را بگیرد. او از مسئولان باشگاه استقلال خواست تا به او مهلت دو هفته ای بدهند تا خودش را به کادر فنی استقلال نشان دهد.

بعد از حرف های تتلو،مجیدی پستی در اینستاگرام خود گذاشت که با واکنش هوادارانش روبرو شد.هواداران مجیدی در کامنت ها به ابراز احساسات برای ستاره خود پرداختند و معتقد هستند او همچنان بهترین بازیکن استقلال است و هیچ کسی به گرد پایش نمی رسد.

این واکنش ها در حالی است که عکس مجیدی بسیار ساده است و هیچ متنی در زیر آن وجود ندارد.این پست مجیدی یک نوع اعلام قدرت برای تتلو است که مدعی شده بود می تواند جای مجیدی را در استقلال بگیرد.

654905_452