حسینی تست های پزشکی باشگاه ترکیه را با موفقیت پشت سر گذاشته است.در این خصوص شنیده می شود حسینی قرار است امروز در باشگاه ترابزون اسپور حاضر شود و قراردادش را امضا کند.

بنا به گزارش سایت فاناتیک ترکیه قرارداد او با باشگاه ترابزون اسپور 2 ساله و با امکان تمدید یک ساله است.

منبع:برنا