برچسب ها - ژیاردیا
برچسب ها - ژیاردیا
ژیاردیا است برای درمان باید فرد از مصرف غذاها و...
کد خبر: ۱۳۷۱۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳


تک یاخته ها و انگل ها لامبلیا ژیاردیا giardia lamblia...
کد خبر: ۱۲۷۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶


مانند « ژیاردیا» و « آمیبیاز» وجود دارد از طرف...
کد خبر: ۱۰۴۵۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۹


ها/ ژیاردیا و c دیفیسیل انجام شود در صورتی که...
کد خبر: ۱۰۱۹۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹


استخر باعث عفونت های پوستی و کورک خواهدشد ژیاردیا نیز...
کد خبر: ۸۰۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۴


کند مانند انگل ژیاردیا تفاوت دارد و در دسته میکروب...
کد خبر: ۳۸۹۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۵


عفونتها دارو تجویز می کند ژیاردیا اگر تا به حال... تهوع شده اید احتمالا دچار ژیاردیا بوده اید ژیاردیا از...
کد خبر: ۱۲۰۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۰۴