برچسب ها - نیروی گرانشی
برچسب: نیروی گرانشی
غریب با نیروی گرانشی ویژه ای شما را به سمت...
کد خبر: ۹۱۵۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳


باشد که نیرویی منحصر نیست یعنی به طور طبیعی وارد...
نیرویی است که بیشترین آشنایی را با آن داریم هر... که چگونه نیروی هسته ای قوی و نیروی هسته ای... دارند همچنین می دانیم که نیروی الکترومغناطیسی عامل پیوند ذرات... سه نیروی گفته شده بسیار ضعیف تر است نیروی الکترومغناطیسی...
کد خبر: ۹۰۹۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷


که در اصل بر اساس نیروی گرانش محاسبه می شود... هرچه انسان از سطح زمین فاصله می گیرد نیروی گرانشی...
کد خبر: ۶۹۴۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۷


ستاره را با نیروی گرانشی ِ عظیم خود محصور کرده... نظریه دارند که هر دوی آنها به اثرات گرانشی رُمبش...
کد خبر: ۶۲۲۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷


های قطب نیروی گرانشی بین ماه و زمین در مدار... نیروی گریز از مرکزی بر ماه اعمال می شود و... کشش گرانشی این قمر باعث برآمدگی آب در بخش هایی... استوایی زمین می شود اما اگر این نیروی کششی وجود...
کد خبر: ۴۵۲۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۵


باید نیروی گرانشی بسیار بزرگی بر سیارات منظومه وارد کند... نیروی جاذبه عظیم خورشید است پس از رفتن خورشید این... نیروی جاذبه نیز قطع می گردد و دیگر هیچ چیز...
کد خبر: ۷۳۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۱۹


فضای خلاء حرکت کند البته نیروی گرانشی که به مسافران...
کد خبر: ۲۴۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۲۶