برچسب ها - منفورترین جلادان تاریخ
ارث می رسید در تاریخ نام جلادانی آمده که از... آنها به عنوان ماهرترین جلادان تاریخ یاد می شود و... در مقابل جلادانی هم بودند که کار خود را بسیار... ناشیانه انجام می دادند جلادان ناشی باعث می شدند تا...
کد خبر: ۶۰۱۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶