برچسب ها - قدیسه اورسولا
معنای باکره به افسانه قدیسه اورسولا باز می گردد ...
افسانه قدیسه اورسولا باز می گردد بر اساس این افسانه... یازده هزار کنیزک باکره در خدمت قدیسه اورسولا بوده اند...
کد خبر: ۶۰۴۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸