برچسب ها - عصبانیت
برچسب ها - عصبانیت
است خودتان را کنترل و عصبانیت تان را سر آنها... عصبانیت تان پیدا کنید از پشت گوش انداختن کاری کوچک...
کد خبر: ۱۵۳۸۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶


اختیار پلیس آگاهی قرار دارد گفت لحظه ای عصبانیت و...
کد خبر: ۱۵۳۷۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۵


من می خواهم خشم ناامیدی و عصبانیت خود را به...
کد خبر: ۱۵۳۳۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۱


کد خبر: ۱۵۳۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


وجود می آیند امروز باعث آشفتگی و عصبانیت بعضی از...
کد خبر: ۱۵۳۱۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۸


میانسال در حالی که عصبانیت و نفرت در چهره&zwnj اش...
کد خبر: ۱۵۳۰۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۸


شود سعی کنند خشم و عصبانیت خود را کنترل کنند...
کد خبر: ۱۵۲۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴


و از شدت عصبانیت دوستش را با چاقو زخمی کرده...
کد خبر: ۱۵۲۷۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴


با شما رو راست نیست اما به جای عصبانیت بهتر...
کد خبر: ۱۵۲۳۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۰


از خروج زن از شدت عصبانیت با بند کفش همسر...
کد خبر: ۱۵۱۷۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۴


کد خبر: ۱۵۱۵۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱


که کشیش به شدت کتک خورد بدون توجه به عصبانیت...
کد خبر: ۱۵۱۱۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹


بود و بارها شاهد فریاد ها و عصبانیت وی در...
کد خبر: ۱۵۱۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۸


نسبت به دیگران با بداخلاقی و عصبانیت کنید امروز از...
کد خبر: ۱۵۱۰۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۸


کد خبر: ۱۵۰۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


صبح آقای نجفی مرا با عصبانیت بیدار کرد و گفت...
کد خبر: ۱۵۰۹۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


مطالعات نشان می دهد فشارهای عصبی عصبانیت بیش از حد...
کد خبر: ۱۴۹۸۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶


کد خبر: ۱۴۹۸۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵


مطالعات نشان می دهد فشارهای عصبی عصبانیت بیش از حد...
کد خبر: ۱۴۹۶۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۳


افزایش می&zwnj یابد افسردگی نوسانات خلقی و عصبانیت شما نیز...
کد خبر: ۱۴۹۶۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۳


آخرین اخبار