برچسب ها - شاوشاوة
نامند در حاشیه این شهر اصطبل معروف شاوشاوة و در... محافظت آنها از انقراض به کار بسته اند اصطبل شاوشاوة... اصطبل شاوشاوة تاکنون نقش مهم و قابل توجهی در مراقبت...
کد خبر: ۶۰۶۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰