برچسب ها - خیرات برای روح
برچسب ها - خیرات برای روح
است در حالی که چنین نیست برای مثال در اسلام...
نیست برای مثال در اسلام و مسیحیت بسیاری از مراسم... سوم هفتم و چهلم برای درگذشته نیز از جمله این... هفتم مندائیان بر این باورند که روح پس از مرگ... اپثاهیل که یکی از طبقات هفتگانه آسمان است برسد روح...
کد خبر: ۹۲۱۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹