برچسب ها - بدترین اعدام های تاریخ
بروز می داد او ضربه های تبر را به نقاط...
اختصاصی تابناک باتو در قرون وسطا و عصرهای میانه... ارث می رسید در تاریخ نام جلادانی آمده که از... آنها به عنوان ماهرترین جلادان تاریخ یاد می شود و... شوند جک کیچ بی رحم ترین جلاد تاریخ بنا بر...
کد خبر: ۶۰۱۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶