برچسب ها - اکاپی
کد خبر: ۹۱۲۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۰


می پردازیم زرافه گردن کوتاه یا اکاپی اکاپی okapi پستانداری... به گورخر شباهت بیشتری دارد اما زرافه نزدیکترین خویشاوند اکاپی...
کد خبر: ۳۱۳۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱


سمور دریایی ۵ اکاپی ترکیبی از زرافه و گورخر ۶...
کد خبر: ۹۳۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۰۸


از اردک و سمور دریایی 5 اکاپی ترکیبی از زرافه...
کد خبر: ۸۸۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۰۳